CHIẾC CUỐC ĐÀO ĐỊA ĐẠO

Đến thăm địa đạo Vịnh Mốc, địa đạo nổi tiếng nhất của tuyến lửa Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, chúng ta sẽ được xem cuốn phim tài liệu “Vịnh Mốc một huyền thoại” trong đó có nói đến ông Lê Xuân Vi, Đồn trưởng Công an vũ trang 140 Quảng Trị, người đã thiết kế […]

Đồng chí TRẦN VÕ DŨNG

  Họ và tên khai sinh: Trần Võ Dũng Tên thường dùng:  Trần Võ Dũng Sinh ngày: 25 tháng 11 năm 1965 Quê quán: xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Chức vụ tại Cục Chính trị Quân khu 4: Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 Quá trình công tác: Từ tháng […]

Đồng chí VÕ VĂN VIỆT

Họ và tên khai sinh: Võ Văn Việt Tên thường dùng: Võ Văn Việt Sinh ngày: 08 tháng 11 năm 1957 Quê quán: xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu   Quá trình công tác: Đồng chí Võ Văn […]

Đồng chí PHẠM VĂN LONG

Họ và tên khai sinh: Phạm Văn Long Tên thường dùng: Phạm Văn Long Sinh ngày: 15 tháng 12 năm 1946 Quê quán: xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Chính trị   Quá trình công tác: Đồng chí Phạm […]

Đồng chí PHẠM HỒNG MINH

    Họ và tên khai sinh: Phạm Văn Minh Tên thường dùng: Phạm Hồng Minh Sinh ngày: 10 tháng 4 năm 1946 Quê quán: xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy; Phó Tư lệnh Chính trị Quá trình công tác:           Đồng […]

Đồng chí NGUYỄN XUÂN CHÍ

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Xuân Chí Tên thường dùng: Nguyễn Xuân Chí Sinh ngày: năm 1931 Quê quán: xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu   Quá trình công tác: Đồng chí nhập ngũ năm 1950 […]

Đồng chí MAI QUANG PHẤN

Họ và tên khai sinh: Mai Quang Phấn Tên thường dùng: Mai Quang Phấn           Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1953 Quê quán: xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu   Quá trình công tác:           Đồng chí Mai […]

Đồng chí ĐẶNG HÒA (1927 – 2007)

Họ và tên khai sinh: Đặng Ngọc Lập Tên thường dùng: Đặng Hòa Bí danh: Nguyễn Tương Sinh ngày: 01 tháng 6 năm 1926 Quê quán: xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Chức vụ tại Quân khu 4: quyền Bí thư Đảng ủy,Phó Tư lệnh về Chính trị   Quá trình công […]

Đồng chí LÊ VĂN DÁNH(1930 – 1992)

Họ và tên khai sinh: Lê Văn Oánh Tên thường dùng: Lê Văn Dánh Sinh ngày: tháng 7 năm 1930 Quê quán: xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình Chức vụ tại Quân khu 4: Phó Tư lệnh về Chính trị   Quá trình công tác: Năm 1945, đồng chí Lê Văn Dánh […]

Đồng chí LÊ TỰ ĐỒNG(1920 – 2011)

  Họ và tên khai sinh: Lê Tự Đắc Tên thường dùng: Lê Tự Đồng Sinh ngày: năm 1920 Quê quán: làng Kim Long, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế Chức vụ tại Quân khu 4: Chính ủy Mặt trận Đường 9 – Bắc Quảng Trị;  Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Trị […]