Đồng chí MAI QUANG PHẤN

Họ và tên khai sinh: Mai Quang Phấn Tên thường dùng: Mai Quang Phấn           Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1953 Quê quán: xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
 

Quá trình công tác:

          Đồng chí Mai Quang Phấn nhập ngũ tháng 12 năm 1972, chiến sỹ tại Tiểu đoàn 771, Trung đoàn 57, Quân khu 4. Từ năm 1973 đến tháng 7 năm 1984, đồng chí giữ các chức vụ: Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 307, Trung đoàn U Minh, Quân khu 9 (8/1973 – 12/1977); được kết nạp vào Đảng Công sản Việt Nam tháng 11 năm 1974; Chính trị viên phó, Chính trị viên Đại đội thuộc Tiểu đoàn 307, Trung đoàn 1; Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 1; Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 330, Quân khu 9 (1/1978 – 7/1984).

            Từ tháng 8 năm 1984 đến tháng 8 năm 1987, đồng chí học tại Học viện Chính trị Quân sự, hoàn thành khóa học đồng chí giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm chính trị; Chủ nhiệm Chính trị  Trung đoàn 216,  Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn (9/1987 – 8/1989); Trung đoàn phó Chính trị Trung đoàn 216,  Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn (9/1989 – 3/1995). Sau khi hoàn thiện đại học tại Học viện Chính trị Quân sự từ tháng 4 năm 1995 đến tháng 10 năm 1995, đồng chí giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, Ủy viên Đảng ủy sư đoàn (11/1995 – 6/1997); Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, Ủy viên Đảng ủy Sư đoàn (7/1997 – 6/1999); Phó Sư đoàn trưởng Chính trị Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, Bí thư Đảng ủy sư đoàn (7/1999 – 5/2002); Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 1, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân đoàn 1 (6/2002 – 2/2004); Phó Tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 1, Bí thư Đảng ủy quân đoàn (3/2004 – 3/2005).

            Năm 2005 đồng chí công tác tại Quân khu 4 và giữ các chức vụ: Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 4, Bí thư Đảng ủy Quân khu (4/2005 – 3/2006); Chính ủy Quân khu 4, Bí thư Đảng ủy Quân khu (4/2006 – 01/2012).

Từ tháng 2 năm 2012 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Mai Quang Phấn là Uỷ viên Quân ủy Trung ương Khóa VIII, Khóa IX; Ủy viên BCHTW Đảng Khóa X, Khóa XI. Đồng chí được phong quân hàm thiếu tướng năm 2006, trung tướng năm 2010, thượng tướng năm 2014.

Khen thưởng:

– Huân chương Quân công hạng Nhì

– 03 Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba)

– 03 Huân chương Chiến sỹ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba)

– Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.

– Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng

– Cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trả lời