Đồng chí NGUYỄN XUÂN CHÍ

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Xuân Chí Tên thường dùng: Nguyễn Xuân Chí Sinh ngày: năm 1931 Quê quán: xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu
 

Quá trình công tác:

Đồng chí nhập ngũ năm 1950 và học trường Võ bị Lục quân Trần Quốc Tuấn khóa 6 (01/1950 – 4/1951); sau khi tốt nghiệp được phong chức vụ trung đội phó, sau đó đồng chí vào Nam Bộ tham gia chiến đấu và giữ các chức vụ: Trung đội phó thuộc Bộ Tư lệnh Miền Đông Nam Bộ (5/1951 – 7/1953); Cán bộ Tổ chức Liên khu Miền Đông Nam Bộ (8/1953 – 4/1954); Trợ lý Cán bộ, Bộ Tư lệnh Miền Đông Nam Bộ (5/1954).

Tháng 6 năm 1954, đồng chí tập kết ra miền Bắc, làm Trợ lý Khen thưởng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 330; sau đó được cử học tại Trường Sĩ quan Lục quân khóa 10 (1954 -1956). Tốt nghiệp về làm giáo viên chiến thuật Trường Quân chính Quân khu 4 (1958 – 1964); Trợ lý Tác huấn, Trưởng tiểu ban Tác huấn Trung đoàn 31, Sư đoàn 341, chiến đấu chiến trường Quảng Trị (2/1964 – 11/1967); Tham mưu phó Mặt trận 4, Quảng Đà (12/1968 – 11/1969); Trợ lý Tác chiến Mặt trận 4 (12/1969 – 11/1971); Tham mưu trưởng Trung đoàn 31, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn, Sư đoàn 2, Quân khu 5 (12/1971 – 8/1972); Trung đoàn phó, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn, Sư đoàn 2, Quân khu 5 (9/1972 – 12/1973); Tham mưu phó, Tham mưu trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5, Đảng ủy viên Sư đoàn (01/1974 – 12/1975). Tham gia Chiến dịch giải phóng Huế – Đà Nẵng (1975)

Từ năm 1976 đến 1995, đồng chí giữ các chức vụ: Phó hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Quân chính Quân khu 5 (01/1976 – 3/1977); học viên khóa 2 Học viện quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng) (1977-1978); Sư đoàn phó, Sư đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 307 quân tình nguyện chiến đấu trên chiến trường Đông Bắc Campuchia (4/1979 – 6/1982); Tham mưu trưởng, Thường vụ Đảng ủy Mặt trận 579, Quân khu 5 (7/1982 – 02/1983); Tham mưu phó kiêm Trưởng phòng Tác chiến Quân khu 4 (3/1983 – 6/1987); Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 (7/1987 – 8/1991); Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (9/1991 – 1995). Tháng 7 năm 1995, đồng chí nghỉ công tác theo chế độ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Chí được phong quân hàm thiếu tướng năm 1988.

Khen thưởng:

– Huân chương Độc lập hạng Nhì.

– Huân chương Quân công hạng Ba

– 05 Huân chương Chiến công (03 hạng Nhất, 02 hạng Nhì, 01 hạng Ba)

– 03 Huân chương Chiến công Giải phóng (hạng Nhất, Nhì, Ba)

– Huân chương Chiến thắng hạng Ba

– 03 Huân chương Chiến sỹ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba)

– Huy chương Quân kỳ Quyết thắng

– Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Nhà nước Lào tặng thưởng:

– Huân chương Hữu nghị

Nhà nước Campuchia tặng thưởng:

– Huân chương Hữu nghị

Cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trả lời