Đồng chí TRẦN VÕ DŨNG

 
Họ và tên khai sinh: Trần Võ Dũng Tên thường dùng:  Trần Võ Dũng Sinh ngày: 25 tháng 11 năm 1965 Quê quán: xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Chức vụ tại Cục Chính trị Quân khu 4: Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4

Quá trình công tác:

Từ tháng 9 năm 1983 đến tháng 9 năm 1986, đồng chí là học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Sau khi tốt nghiệp, đồng chí công tác tại Quân khu 1 và giữ các chức vụ: Trung đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346, Quân đoàn 26, Quân khu 1, tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới phía Bắc (10/1986 -10/1987); Trợ lý chính sách – cán bộ, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346, Quân đoàn 26, Quân khu 1 (11/1987 – 4/1989); được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam tháng 8 năm 1988; Trợ lý Cán bộ Sư đoàn 346, Quân đoàn 26, Quân khu 1 (5/1989 – 11/1992).

Từ tháng 12 năm 1992 đến tháng 11 năm 2002 đồng chí công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ các chức vụ: Trợ lý Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (12/1992 – 2/1995); Trợ lý Cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (3/1995 – 9/1999); Phụ trách Trưởng ban Cán bộ Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (10/1999 – 7/2000); Trợ lý Cán bộ Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An (8/2000 – 11/2002).

Từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 4 năm 2003, đồng chí là học viên lớp đào tạo cấp Trung đoàn tại Học viện Chính trị quân sự. Sau khóa học, đồng chí giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Chính trị, Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (5/2003 – 7/2005); Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (8/2005 – 3/2007); Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (4/2007 – 4/2008); Chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (5/2008 – 4/2010); Phó Chính ủy Sư đoàn 324, Quân khu 4 (5/2010 – 2/2011).

Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011, đồng chí là học viên đào tạo Chính ủy Sư đoàn tại Học viện Chính trị Quân sự, hoàn thành khóa học, đồng chí tiếp tục giữ chức vụ Phó Chính ủy Sư đoàn 324, Quân khu 4 (1/2012 – 7/2012); Chính ủy Sư đoàn 324, Quân khu 4 (8/2012 – 6/2013).

Từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 9 năm 2016, đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Đồng thời trong thời gian này, đồng chí được cử đi học lớp Đào tạo cán bộ chiến dịch – chiến lược tại Học viện Quốc phòng (8/2013 – 7/2014) và đào tạo lớp Dự nguồn Cán bộ Cao cấp do Bộ Chính trị mở tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (01/2015 – 6/2015). Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017, đồng chí làm Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2. Tháng 11 năm 2017, đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Tháng 7 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Đồng chí Trần Võ Dũng được phong quân hàm Thiếu tướng năm 2016, Trung tướng năm 2020.

Khen thưởng:

– Huân chương Chiến công hạng Ba

– Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba

– Huy chương Quân kỳ Quyết thắng

– Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

          – Cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trả lời