Đồng chí VÕ VĂN VIỆT

Họ và tên khai sinh: Võ Văn Việt Tên thường dùng: Võ Văn Việt Sinh ngày: 08 tháng 11 năm 1957 Quê quán: xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
 

Quá trình công tác:

Đồng chí Võ Văn Việt nhập ngũ tháng 02 năm 1975 tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316. Sau đó đồng chí là chiến sỹ Đại đội, Tiểu đoàn 26, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (4/1975 – 1/1976). Tháng 02 năm 1976 đến tháng 10 năm 1977, đồng chí học tại Trường Hạ sĩ quan Quân đoàn 4. Kết thúc khóa học, đồng chí về công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và giữ các chức vụ: Phó tiểu đội trưởng, Phó Trung đội trưởng, Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 26, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (11/1977 – 5/1978); Phó Đại đội trưởng quân sự, Đại đội trưởng, Phó Tiểu đoàn trưởng Chính trị Tiểu đoàn 26 thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (6/1978 – 3/1985).

Tháng 4 năm 1985 đến tháng 12 năm 1985, đồng chí học tại Trường Quân chính Quân đoàn 4. Kết thúc khóa học, đồng chí giữ các chức vụ: Phó Tiểu đoàn trưởng chính trị Tiểu đoàn 26 thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (01/1986 – 3/1988); Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trung đoàn trưởng chính trị, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (4/1988 – 8/1990). Tháng 9 năm 1990  đến tháng 7 năm 1991, đồng chí học tại Học viện Chính trị Quân sự.

Tháng 8 năm 1991 đồng chí công tác tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và giữ các chức vụ: Phó Đảo trưởng về Chính trị Đảo Mắt và Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (3/1992 – 11/1996). Sau khi hoàn thành khóa học hoàn thiện chỉ huy cấp trung đoàn tại Học viên Chính trị Quân sự, đồng chí  giữ các chức vụ: Phó Trung đoàn trưởng về chính trị Trung đoàn 764 (9/1997 –  01/1998); Phó hiệu trưởng chính trị, Trường Quân sự Nghệ An (02/1998 – 6/2000); Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (7/2000 –  4/2005).

Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 9 năm 2007, đồng chí giữ các chức vụ: Phó chỉ huy trưởng Chính trị, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tháng 9 năm 2007 đến tháng 4 năm 2008, đang học tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, kết thúc lớp học (7/2008), được giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 (5/2008 – 9/2008); Chủ nhiệm Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 (10/2008 – 7/2011); Phó Chính ủy Quân khu 4 (8/2011 – 01/2012). Từ tháng 02 năm 2012 đến 2017 đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Đồng chí Võ Văn Việt được phong quân hàm thiếu tướng năm 2010, trung tướng năm 2014.

Khen thưởng:

– 07 Huân chương Chiến công (02 hạng Nhất, 02 hạng Nhì, 03 hạng Ba)

– 03 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba).

Nhà nước Lào tặng thưởng:

– Huân chương Hữu nghị

Nhà nước Campuchia tặng thưởng:

– Huân chương Hữu nghị

Cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trả lời