Kháng Chiến Chống Pháp

Vừa giành được độc lập, dân tộc ta đã phải bước vào cuộc kháng chiến trường kì gian khổ chống lại âm mưu trở lại thống trị nước ta của thực dân Pháp. Trong cuộc chiến đấu đó, Quân khu 4 với vị trí chiến lược của mình vừa là hậu phương chi viện cho chiến trường chính phía Bắc, chiến trường Bình – Trị – Thiên và Trung Lào; vừa trực tiếp chiến đấu tại chiến trường “Bình – Trị – Thiên khói lửa”. Vượt qua mọi gian khó quân và dân Quân khu 4 đã góp phần xứng đáng cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, dập tắt hoàn toàn ảo vọng xâm lăng của thực dân Pháp. Bởi vậy tại phòng trưng bày này chúng tôi tập trung giới thiệu các chuyên đề:

          + Hậu phư­ơng Thanh – Nghệ – Tĩnh

          + Chiến trư­ờng Bình – Trị – Thiên

          + Chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trả lời