Đồng chí TRẦN VÕ DŨNG

  Họ và tên khai sinh: Trần Võ Dũng Tên thường dùng:  Trần Võ Dũng Sinh ngày: 25 tháng 11 năm 1965 Quê quán: xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Chức vụ tại Cục Chính trị Quân khu 4: Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 Quá trình công tác: Từ tháng […]

Đồng chí VÕ VĂN VIỆT

Họ và tên khai sinh: Võ Văn Việt Tên thường dùng: Võ Văn Việt Sinh ngày: 08 tháng 11 năm 1957 Quê quán: xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu   Quá trình công tác: Đồng chí Võ Văn […]

Đồng chí PHẠM VĂN LONG

Họ và tên khai sinh: Phạm Văn Long Tên thường dùng: Phạm Văn Long Sinh ngày: 15 tháng 12 năm 1946 Quê quán: xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Chính trị   Quá trình công tác: Đồng chí Phạm […]

Đồng chí PHẠM HỒNG MINH

    Họ và tên khai sinh: Phạm Văn Minh Tên thường dùng: Phạm Hồng Minh Sinh ngày: 10 tháng 4 năm 1946 Quê quán: xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy; Phó Tư lệnh Chính trị Quá trình công tác:           Đồng […]

Đồng chí NGUYỄN XUÂN CHÍ

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Xuân Chí Tên thường dùng: Nguyễn Xuân Chí Sinh ngày: năm 1931 Quê quán: xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu   Quá trình công tác: Đồng chí nhập ngũ năm 1950 […]

Đồng chí MAI QUANG PHẤN

Họ và tên khai sinh: Mai Quang Phấn Tên thường dùng: Mai Quang Phấn           Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1953 Quê quán: xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Chức vụ tại Quân khu 4: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu   Quá trình công tác:           Đồng chí Mai […]

Đồng chí ĐẶNG HÒA (1927 – 2007)

Họ và tên khai sinh: Đặng Ngọc Lập Tên thường dùng: Đặng Hòa Bí danh: Nguyễn Tương Sinh ngày: 01 tháng 6 năm 1926 Quê quán: xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Chức vụ tại Quân khu 4: quyền Bí thư Đảng ủy,Phó Tư lệnh về Chính trị   Quá trình công […]

Đồng chí LÊ VĂN DÁNH(1930 – 1992)

Họ và tên khai sinh: Lê Văn Oánh Tên thường dùng: Lê Văn Dánh Sinh ngày: tháng 7 năm 1930 Quê quán: xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình Chức vụ tại Quân khu 4: Phó Tư lệnh về Chính trị   Quá trình công tác: Năm 1945, đồng chí Lê Văn Dánh […]

Đồng chí LÊ TỰ ĐỒNG(1920 – 2011)

  Họ và tên khai sinh: Lê Tự Đắc Tên thường dùng: Lê Tự Đồng Sinh ngày: năm 1920 Quê quán: làng Kim Long, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế Chức vụ tại Quân khu 4: Chính ủy Mặt trận Đường 9 – Bắc Quảng Trị;  Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Trị […]

Đồng chí NGUYỄN DOÃN ANH

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Doãn Anh Tên thường dùng: Nguyễn Doãn Anh Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1967Quê quán: xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà NộiChức vụ tại Quân khu 4: Tư lệnh Quân khu Quá trình công tác: Đồng chí Nguyễn Doãn Anh sinh ngày 10 tháng 10 năm 1967, […]